neue Kategorien (27.04.2021)

Ihr möchtet eine neue Kategorie oder eine Änderung der Charakterliste einer bestehenden Kategorie beantragen? Dann könnt ihr hier nachlesen, wo ihr eure Anfrage hinschicken müsst und unter welchen Voraussetzungen sie angenommen wird.

In den vergangenen Tagen haben wir folgende neue Kategorien hinzugefügt:

In folgenden Kategorien wurden Charaktere hinzugefügt oder bearbeitet:

 • Anime & Manga ↪︎ Avatar – Der Herr der Elemente
  • Lin Beifong, Suyin Beifong
 • Anime & Manga ↪︎ Black Clover
  • Lily, Patri, Heath Grice, Nash, Raia, Rebecca, Revchi, Salim Haphass, Seyhe
 • Anime & Manga ↪︎ Kuroko no Basuk
  • Tsuchida Satoshi, Furihata Kōki, Kawahara Kōichi, Fukuda Hiroshi, Sakamoto Kenjirō, Ōmurō Yoshikasu, Kasuga Ryūhei, Ōtsubo Taisuke, Miyaji Kiyoshi, Kimura Shinsuke, Nakatani Masaaki, Moriyama Yoshitaka, Hayakawa Mitsuhiro, Kobori Kōji, Nakamura Shinya, Fukui Kensuke, Okamura Kenichi, Liu Wei, Araki Masako, Wakamatsu Kōsuke, Sakurai Ryō, Imayoshi Shoichi, Susa Yoshinori, Harasawa Katsunori
 • Anime & Manga ↪︎ My Hero Academia
  • Yo Shindo, Kugo Sakamata / Gang Orga, Seiji Shishikura, Komari Ikoma, Danjuro Tobita / Gentle Criminal, Manami Aiba, Yuyu Haya, Rin Hiryu, Hiroshi Tameda, Kojiro Bondo, Tatsuyuki Tokoname / Slidin‘ Go, Ryuko Tatsuma / Ryukyu, Nagamasa Mora, Higari Maijima / Power Loader, Inasa Yoarashi, Yokumiru Mera, Mr. Brave